Registratie

Aanmelding

Uw gegevens

Disclaimer ING BusinessBoost Connect 2019: Als je je inschrijft voor BusinessBoost Connect worden je gegevens gedeeld met participerende ondernemersverenigingen en ING. Je gegevens worden gebruikt om je te faciliteren in de netwerksessies en ING kan deze gegevens gebruiken om je naar aanleiding van dit evenement te benaderen over onze dienstverlening. ING verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en het ING Privacy Statement respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.